Wiek Nafty - marzec 2016

Marcowy numer „Wieku Nafty”  zaczynamy od wspomnienia Jubileuszu 25 lecia ukazania się pierwszego numeru wieku nafty. Jesteśmy z naszymi czytelnikami już ćwierć wieku.
Pierwszy artykuł tego numery kontynuuje  cykl zapomnianych  karpackich kopalń. Tym razem przywołamy historię kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Węglówka.
Kolejny materiał porusza problem wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle chemicznym na przykładzie GRUPY AZOTY S.A.. 
Poznajemy także historię Jana i Stanisława Magurów oraz wspominamy zasłużonych nafciarzy z "Jasielskich Poszukiwań Naftowych"

Zapraszamy do lektury.

 

 

Old news

Cookies

This site uses Cookies files, which are installed in your web browser. More in Privacy Policy