Wiek Nafty - marzec 2016

Marcowy numer „Wieku Nafty”  zaczynamy od wspomnienia Jubileuszu 25 lecia ukazania się pierwszego numeru wieku nafty. Jesteśmy z naszymi czytelnikami już ćwierć wieku.
Pierwszy artykuł tego numery kontynuuje  cykl zapomnianych  karpackich kopalń. Tym razem przywołamy historię kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Węglówka.
Kolejny materiał porusza problem wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle chemicznym na przykładzie GRUPY AZOTY S.A.. 
Poznajemy także historię Jana i Stanisława Magurów oraz wspominamy zasłużonych nafciarzy z "Jasielskich Poszukiwań Naftowych"

Zapraszamy do lektury.

 

 

Old news

  • Atrakcje okolicy

    Muzeum Historyczne Pałac w Dukli   Centrum Dziedzictwa Szkła Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu   Muzeum Podkarpackie w Krośnie   Muzeum Rzemiosła w Krośnie   Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy  

  • Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

    Headquarters Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KROŚNIEŃSKI, gmina CHORKÓWKA, miejsc. BÓBRKA, ul. KOPALNIANA, nr 35, lok. ---, kod 38-458, poczta CHORKÓWKA tel./fax (13) 4333478;   Numer KRS: 0000215652 NIP 684-23-77-599   Foundation Council Tomasz Żuchewicz – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.) Michał Pełka  – Wiceprezes (PGNiG S.A.)...

  • Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

    Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej w 1822 roku we wsi Zaduszniki z ojca Józefa i matki Apolonii ze Świetlików. W 1836 roku ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich warunków materialnych w rodzinie rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie a później w Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko

Cookies

This site uses Cookies files, which are installed in your web browser. More in Privacy Policy