PODZIEMIEMNA SALA GAZOWNICZA!

Najbardziej widowiskową i medialną realizacją ostatnich lat jest sala badań, wydobycia i rozsyłu gazu ziemnego. Głównym celem nowej ekspozycji jest pokazanie w prosty i przystępny sposób całego procesu wykorzystania gazu ziemnego od momentu rozpoczęcia badań geofizycznych, geologicznych, poszukiwań, wydobycia po dystrybucję i odbiór docelowy. Ogromna, okrągła sala została podzielona na sześć boksów tematycznych: Geologia, Poszukiwania, Wydobycie, Gazownictwo, Magazynowanie, Odbiór.

Kręte schody prowadzą widza do podziemia, gdzie natychmiast otaczają go ściany imitujące rury przesyłowe gazu. Do rur zainstalowane są ekrany LCD do wyświetlania różnych zdjęć z tematyki objętej poszczególnymi boksami. Fotokomórka uruchamia seans dźwięku i światła co wytwarza specyficzny nastrój zwiedzania ekspozycji. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu najnowszych technik multimedialnych stworzono wystawę, która w jasny i przejrzysty sposób przedstawia drogę gazu ze złoża do naszych domów.

Ekspozycja realizowana była w oparciu o projekt architektoniczny pod pełnym nadzorem autorskim projektanta oraz Rady Budowy w skład której wchodzili przedstawiciele Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie, PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Zakładu Robót Górniczych w Krośnie, Rafinerii Jedlicze i wykonawcy robót – Firmy AGZ Sp.z o.o. w Krośnie. Okres realizacji projektu przebiegał od lipca 2009 do maja 2010 r.
 

Starsze aktualności

  • Atrakcje okolicy

    Muzeum Historyczne Pałac w Dukli   Centrum Dziedzictwa Szkła Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu   Muzeum Podkarpackie w Krośnie   Muzeum Rzemiosła w Krośnie   Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy  

  • Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

    Headquarters Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KROŚNIEŃSKI, gmina CHORKÓWKA, miejsc. BÓBRKA, ul. KOPALNIANA, nr 35, lok. ---, kod 38-458, poczta CHORKÓWKA tel./fax (13) 4333478;   Numer KRS: 0000215652 NIP 684-23-77-599   Foundation Council Tomasz Żuchewicz – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.) Michał Pełka  – Wiceprezes (PGNiG S.A.)...

  • Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

    Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej w 1822 roku we wsi Zaduszniki z ojca Józefa i matki Apolonii ze Świetlików. W 1836 roku ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich warunków materialnych w rodzinie rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie a później w Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności