PODZIEMIEMNA SALA GAZOWNICZA!

Najbardziej widowiskową i medialną realizacją ostatnich lat jest sala badań, wydobycia i rozsyłu gazu ziemnego. Głównym celem nowej ekspozycji jest pokazanie w prosty i przystępny sposób całego procesu wykorzystania gazu ziemnego od momentu rozpoczęcia badań geofizycznych, geologicznych, poszukiwań, wydobycia po dystrybucję i odbiór docelowy. Ogromna, okrągła sala została podzielona na sześć boksów tematycznych: Geologia, Poszukiwania, Wydobycie, Gazownictwo, Magazynowanie, Odbiór.

Kręte schody prowadzą widza do podziemia, gdzie natychmiast otaczają go ściany imitujące rury przesyłowe gazu. Do rur zainstalowane są ekrany LCD do wyświetlania różnych zdjęć z tematyki objętej poszczególnymi boksami. Fotokomórka uruchamia seans dźwięku i światła co wytwarza specyficzny nastrój zwiedzania ekspozycji. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu najnowszych technik multimedialnych stworzono wystawę, która w jasny i przejrzysty sposób przedstawia drogę gazu ze złoża do naszych domów.

Ekspozycja realizowana była w oparciu o projekt architektoniczny pod pełnym nadzorem autorskim projektanta oraz Rady Budowy w skład której wchodzili przedstawiciele Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie, PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Zakładu Robót Górniczych w Krośnie, Rafinerii Jedlicze i wykonawcy robót – Firmy AGZ Sp.z o.o. w Krośnie. Okres realizacji projektu przebiegał od lipca 2009 do maja 2010 r.
 

Starsze aktualności

 • Wiek Nafty - marzec 2016

  Marcowy numer „Wieku Nafty” zaczynamy od wspomnienia Jubileuszu 25 lecia ukazania się pierwszego numeru "Wieku Nafty". Jesteśmy z naszymi czytelnikami już ćwierć wieku.
  Pierwszy artykuł tego numery kontynuuje cykl zapomnianych karpackich kopalń. Tym razem przywołamy historię kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Węglówka.
  Kolejny materiał porusza problem wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle chemicznym na przykładzie GRUPY AZOTY S.A..

  Serdecznie zapraszamy do lektury.

 • Atrakcje okolicy

  Muzeum Historyczne Pałac w Dukli   Centrum Dziedzictwa Szkła Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu   Muzeum Podkarpackie w Krośnie   Muzeum Rzemiosła w Krośnie   Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy  

 • Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

  Headquarters Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KROŚNIEŃSKI, gmina CHORKÓWKA, miejsc. BÓBRKA, ul. KOPALNIANA, nr 35, lok. ---, kod 38-458, poczta CHORKÓWKA tel./fax (13) 4333478;   Numer KRS: 0000215652 NIP 684-23-77-599   Foundation Council Barbara Tęcza – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.) Michał Pełka  – Wiceprezes (PGNiG S.A.)...

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności