ZAPRASZAMY DO WNĘTRZA ZIEMI!

Inicjatorem utworzenia  ekspozycji była Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie, na zlecenie której w roku 2008 został wykonany projekt architektoniczny przez mgr inż. arch. Artura Grodzińskiego. Finansowanie projektu zostało zabezpieczone przez PGNiG S.A. Warszawa jako udział własny w ramach projektu  pn. Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Ekspozycja wykonana została w dolnej części pawilonu wystawowego, gdzie wcześniej rozmieszczone były eksponaty z historii gazownictwa. Głównym celem nowej ekspozycji jest pokazanie w prosty sposób całego procesu wykorzystania gazu ziemnego od momentu rozpoczęcia badań geofizycznych, geologicznych, poszukiwań, wydobycia  po dystrybucję i odbiór docelowy. Ogromna, okrągła sala została podzielona przez zastosowanie specjalnych gablot na sześć boksów tematycznych, z których każdy ma inne zadanie ekspozycyjne:

 1. Geologia
 2. Poszukiwania
 3. Wydobycie
 4. Gazownictwo
 5. Magazynowanie
 6. Odbiór

Kręte schody prowadzą widza do podziemia, gdzie natychmiast otaczają go ściany imitujące rury przesyłowe gazu. Do rur zainstalowane są ekrany LCD do wyświetlania różnych zdjęć z tematyki objętej poszczególnymi boksami. Fotokomórka uruchamia również  seans dźwięku i światła co wytwarza specyficzny nastrój zwiedzania ekspozycji. W kolejnej odsłonie widz trafia do boksu geologicznego, gdzie zostaje uruchomiona prezentacja multimedialna.

Na głos lektora zostają wygaszone światła w boksie, tak aby zwrócić maksymalną uwagę widza na  prezentowany film. W trakcie prelekcji uruchamia się oświetlenie gablot, zawierających szerokie spektrum eksponatów. Prezentacja kończy się ponownym rozświetleniem boksu i przejściem do kolejnego bloku tematycznego. Ciekawym elementem wizualnym w poszczególnych boksach są ścienne ekspozycje, stworzone ze specjalnie dobranego piaskowca, warstw skalnych, które w doskonały sposób obrazują budowę geologiczną złóż. Tematyczne filmy i animacje prezentowane są w boksach wydobycie, gazownictwa i odbióru.

W sektorze poszukiwań, przedstawiona została imitacja złoża ropno-gazowego oraz modele uzbrojenia wgłębnego odwiertów i pokaz minigryzera wiertniczego, który uruchamia się po zbliżeniu do fotokomórki. Gabloty wyposażone zostały w eksponaty, które mogą być uzupełniane lub zamieniane w miarę powstawania nowych pomysłów i projektów. Ekspozycja realizowana była w oparciu o projekt architektoniczny pod pełnym nadzorem autorskim projektanta oraz Rady Budowy w skład której wchodzili przedstawiciele Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie, PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Zakładu Robót Górniczych w Krośnie, Rafinerii Jedlicze i wykonawcy robót – Firmy AGZ Sp.z o.o. w Krośnie. Okres realizacji projektu przebiegał od lipca 2009 do maja 2010 r.

 

Starsze aktualności

 • Atrakcje okolicy

  Muzeum Historyczne Pałac w Dukli   Centrum Dziedzictwa Szkła Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu   Muzeum Podkarpackie w Krośnie   Muzeum Rzemiosła w Krośnie   Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy  

 • Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

  Headquarters Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KROŚNIEŃSKI, gmina CHORKÓWKA, miejsc. BÓBRKA, ul. KOPALNIANA, nr 35, lok. ---, kod 38-458, poczta CHORKÓWKA tel./fax (13) 4333478;   Numer KRS: 0000215652 NIP 684-23-77-599   Foundation Council Tomasz Żuchewicz – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.) Michał Pełka  – Wiceprezes (PGNiG S.A.)...

 • Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

  Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej w 1822 roku we wsi Zaduszniki z ojca Józefa i matki Apolonii ze Świetlików. W 1836 roku ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich warunków materialnych w rodzinie rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie a później w Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności