OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE

Muzeum w Bóbrce oprócz działalności naukowej, badawczej i wydawniczej prowadzi również bogatą działalność edukacyjną. Oferta lekcji muzealnych jest skierowana do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Lekcje muzealne prowadzone są przez pracowników Muzeum w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz bezpośrednią prezentacją wybranych eksponatów. Odbywają się w jednej z sal Muzeum i trwają około 40-60 minut.

W czasie zajęć dzieci mogą zobaczyć i dotknąć wiele eksponatów. Tematyka i sposób prezentacji lekcji dostosowane są do różnych grup wiekowych uczestników. Zależy nam, aby wzbudzić zainteresowanie, nauczyć oraz zachęcić dzieci i młodzież do zapoznania się z historią przemysłu naftowego.

Koszt lekcji wynosi 40 zł od grupy, przy czym jedna grupa nie może przekraczać 40 osób. Temat i termin lekcji należy uzgodnić, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem z prowadzącymi –  Michałem Góreckim pod numerem telefonu: (013) 43-33-588 lub Marzeną Sysak pod nr telefonu: (013) 43 33 478 w godzinach pracy Muzeum (tj. od 7.00 do 15.00), albo pocztą elektroniczną, pisząc na adres: m.gorecki@bobrka.pl

 

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY

1. Jak wynaleziono lampę naftową? Historia oświetlenia.

Lekcja skierowana do dzieci przedszkoli, szkół podstawowych. Lekcja w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz z bezpośrednią prezentacją wybranych eksponatów, prowadzona w sali audiowizualnej, zakończona wykonaniem lampy naftowej z papieru. Czas trwania lekcji ok. 60 min., koszt 40zł, obecność nauczyciela-opiekuna na zajęciach obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

     

 

2. Ignacy Łukasiewicz-twórca przemysłu naftowego.

Lekcja skierowana do dzieci  szkół podstawowych i gimnazjów. Lekcja w formie wykładu. Odbywa się w tzw. ”Domu Łukasiewicza” lub w sali audiowizualnej. Lekcja zakończona jest rozwiązaniem krzyżówki na temat Ignacego Łukasiewicza i kopalni w Bóbrce. Czas trwania lekcji ok. 45 min. Koszt 40 zł, obecność nauczyciela- opiekuna obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

 

3. Geologia - nauka o ziemi. Poszukiwanie gazu w skałach.

Lekcja skierowana do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów. Podzielona jest na dwie części- pierwsza odbywa się w sali audiowizualnej, jest to forma wykładu połączonego z pokazem multimedialnym oraz z prezentacją próbek różnych skał. Druga część lekcji to pokaz multimedialny o gazie ziemnym. W specjalnej sali ekspozycyjnej dzieci poznają wędrówkę gazu ziemnego od badań geologicznych przez poszukiwania, eksploatację, magazynowanie, gazownictwo aż po odbiór i wykorzystanie w różnych branżach. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 40 zł. Obecność nauczyciela-opiekuna obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

 

4.Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski, Karol Klobassa-Zrencki prekursorzy przemysłu naftowego.

Lekcja skierowana jest do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia są prowadzone w oryginalnym budynku administracyjnym kopalni z 1865 r. Lekcja ma na celu przybliżenie postaci trzech prekursorów przemysłu naftowego i założycieli kopalni Bóbrka. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 40 zł obecność nauczyciela obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

 

5.Początki polskiej nafty w Karpatach. Historia wierceń naftowych.

Lekcja skierowana do uczniów gimnazjów. Zajęcia są prowadzone w jednej z sal muzeum w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz z pokazem eksponatów dotyczących wierceń. Podczas lekcji zostaną omówione w praktyce trzy technologie wierceń. Jako podsumowanie zajęć dla młodszych uczniów zostanie przygotowana do rozwiązania krzyżówka na temat historii i technik wierceń naftowych. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 40 zł obecność nauczyciela obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

 

6.Folklor naftowy jako specyficzny folklor zawodowy. Zwyczaje i tradycje naftowe.

Lekcja skierowana do dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych. Zajęcia w postaci wykładu i prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem eksponatów muzealnych (mundur i czapka górnicza itp.). Lekcja ma na celu przybliżenie historii, tradycji oraz zwyczajów związanych z zawodem górnika - naftowca. W ostatniej fazie lekcji dla przedszkoli oraz młodszych dzieci podstawówki zajęcia praktyczne w postaci wykonania czapki górniczej. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 40 zł. Obecność nauczyciela obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

        

 

7.Co to jest ropa naftowa?

Lekcja skierowana do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów. Wykład i prezentacja multimedialna na temat pochodzenia ropy, jej składu chemicznego i zastosowania. Lekcja połączona z prezentacją próbek ropnych z różnych odwiertów. Zajęcia praktyczne w postaci doświadczeń chemicznych. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 40 zł. Obecność nauczyciela obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

  

9. Przetwórstwo ropy naftowej.

Lekcja skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wykład i prezentacja multimedialna na temat drogi ropy, od wydobycia przez destylację, aż do produktów finalnych. Możliwość zwiedzenia kopalni lat 60-tych. Omówienie podstawowych metod rafinacji. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 40 zł. Obecność nauczyciela obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

10. „Spacer z Łukasiewiczem” 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na nową intrygującą, pełną przygód lekcję muzealną. Będzie to alternatywna forma zwiedzania , czyli „Spacer z Łukasiewiczem” ścieżkami naszego muzeum. W czasie wędrówki będziemy  rozwiązywać zagadki i rebusy. Na wszystkich uczestników czekała będzie NAGRODA w postaci ukrytego skarbu. Koszt lekcji 40,00 zł., koszt biletu wstępu 7,00 zł. Czas trwania lekcji ok. 90 min. Obecność nauczyciela-opiekuna na zajęciach terenowych obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.
 

 
PROSIMY ZAMAWIAĆ LEKCJE Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM. LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-14.00
 

W SALI AUDIOWIZUALNEJ MOŻNA OBEJRZEĆ JEDEN Z FILMÓW

 
1. Geneza powstania i działalność Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
2. Ignacy Łukasiewicz- twórca polskiego przemysłu naftowego.
3. Karol Klobassa – Zrencki- właściciel Bóbrki i wspólnik Ignacego Łukasiewicza w kopalni w Bóbrce.
4. Historia poszukiwań ropy naftowej.
5. Kościół, który „powstał z nafty”- historia kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Bóbrce.
 
Pokaz filmu 2 zł od osoby (minimum 5 osób)
 
Od 1 maja do 30 września w godz. 9.00- 17.00
kwiecień i październik w godz. 8.00 - 16.00
Od 1 listopada do 31 marca w godz.7.00- 15.00
 

Starsze aktualności

  • Atrakcje okolicy

    Muzeum Historyczne Pałac w Dukli   Centrum Dziedzictwa Szkła Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu   Muzeum Podkarpackie w Krośnie   Muzeum Rzemiosła w Krośnie   Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy  

  • Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

    Headquarters Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KROŚNIEŃSKI, gmina CHORKÓWKA, miejsc. BÓBRKA, ul. KOPALNIANA, nr 35, lok. ---, kod 38-458, poczta CHORKÓWKA tel./fax (13) 4333478;   Numer KRS: 0000215652 NIP 684-23-77-599   Foundation Council Tomasz Żuchewicz – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.) Michał Pełka  – Wiceprezes (PGNiG S.A.)...

  • Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

    Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej w 1822 roku we wsi Zaduszniki z ojca Józefa i matki Apolonii ze Świetlików. W 1836 roku ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich warunków materialnych w rodzinie rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie a później w Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności