Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kotłownia

Bóbrka, 2016-09-05
 
Znak: ZO/03/2016                                                                                                     
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy zamówienia na: Remont budynku Kotłowni w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
 
1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
     jego wyboru.
 
Firma: Usługi Remontowo-Budowlane „Budmax” Bronisław Stanisz, Lubatówka 20 A,
38-440 Iwonicz Zdrój
 
Oferta najkorzystniejsza cenowo.
 
2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz uzasadnienie.
 
Brak
 
3. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy  złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom.
 
L.p. Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy Punktacja w kryterium cena Łączna punktacja
1 Usługi Ogólnobudowlane Marek Deryniowski, Lubatowa 3a,
38-440 Iwonicz Zdrój
89,41 89,41
2 „NIGRA” Agata Węgrzyn-Borek, Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń 99,98 99,98
3 Usługi Remontowo-Budowlane „Budmax” Bronisław Stanisz, Lubatówka 20 A, 38-440 Iwonicz Zdrój 100,00 100,00
4 Konserwacja Dzieł Sztuki Prace Budowlane Danuta Majewska,
ul. Dauna 23, 30-566 Kraków
56,73 56,73
5 DOMLUX Wojciech Turek, Lubatowa 49A, 38-440 Iwonicz Zdrój 77,80 77,80
 
                                                                                                         
 
 
Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka
 
Bohdan Gocz
 

Starsze aktualności

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności