Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawozdanie

Bóbrka, 2016-09-05
Znak: Rozeznanie rynku nr 1                                                                                                
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy zamówienia na: Badanie sprawozdania finansowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce za rok 2016.
 
1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
     jego wyboru.
 
Firma: Continuum Consulting Group Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań
Oferta najkorzystniejsza cenowo.
 
2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz uzasadnienie.
 
Brak
 
3. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy  złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom.
 
L.p. Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy Punktacja w kryterium cena Łączna punktacja
1 KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź 75,95 75,95
2 Continuum Consulting Group Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań 100,00 100,00
3 Kancelaria Biegłego Rewidenta Andrzej Cholewiak, ul. Szkolna 3/16, 38-200 Jasło 75,00 75,00
4 POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 38-429 Kraków 66,67 66,67
5 EKSPERT Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz Sp. z o.o., ul. Kopczyńskiego 8, 35-006 Rzeszów 54,55 54,55
6 AUDYT FS Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 22, 90-503 Łódź 93,75 93,75
7 Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała 60,00 60,00
8 Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29/3, 90-248 Łódź 54,55 54,55
9 Andrzej Kurowski Lexus Audit Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A,
31-422 Kraków
75,00 75,00
10 POL-TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bora Komorowskiego 56C/91, 03-982 W-wa 75,00 75,00
 
                                                                                                         
 
 
Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka
 
Bohdan Gocz
 

Starsze aktualności

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności