Zawiadomienie rozstrzygnięciu przetargu – hot-spot

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – hot-spot
Dotyczy zamówienia na: Uruchomienie i świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu
(hot-spot) na terenie Muzeum Przemyslu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w
Bóbrce.

1. Nazwa (firmy) siedziba i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jego wyboru:

Ze względu na zbyt wysoką cenę oferty, która przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na
realizację zadania, komisja odstąpiła od dokonaniu wyboru wykonawcy.

Prezes Zarządu Fundacji

Ryszard Rabski

 

Spender

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Poland

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Für Besucher

Museum

Informationen