XVI edycja konkursu plastycznego „Jak to dawniej na kopalni bywało? Bóbrka – 170 lat”