ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- WYCINKA DRZEW

Dotyczy zamówienia na: Usługę wycięcia 60 drzew w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

  1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jego wyboru.

Firma: Konserwacja Zabytków Architektury Ryszard Piśko, Oś. Wojska Polskiego 7/1, 37-500 Jarosław.
Oferta najkorzystniejsza cenowo.

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz uzasadnienie.

Firma: RAD-DREW Usługi Ogrodnicze Ordyna Radosław, ul. Grabiny 38,
38-460 Jedlicze
Oferta nie spełnia wymagań formalnych.

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom.
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Punktacja w kryterium cena Łączna punktacja
1. Usługi Wycinkowe i Pielęgnacyjne Drzew
Daniel Wroński
Nowe Siodło 64
58-350 Mieroszów
48,26 48,26
2. Ekoland2000 Sp.z o.o. Ul. Nizinna 2
58-310 Szczawno-Zdrój
35,44 35,44
3. Firma Produkcyjno-Usługowa
Andrzej Krawczyk
Lubaszowa 52
33-172 Siedliska
24,56 24,56
4. Konserwacja Zabytków Architektury Ryszard Piśko oś. Wojska Polskiego 7/1
37-500 Jarosław
100 100
5. Expell Michał Żuławski ul. 11 listopada 37/6
62-510 Konin
61,40 61,40
6. Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o. Sp.k. Durdy 141
39-450 Baranów Sandomierski
35,89 35,89

Prezes Zarządu Fundacji
Paweł Fornal

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Partner

Jak trafić do muzeum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Polska

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Dla zwiedzających

Muzeum

Informacje