Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty — remont wiertnicy

Bóbrka, 20.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy zamówienia na: Remont wiertnic o konstrukcji stalowej w zakresie oczyszczenia i malowania wiertnicy OP1200

 

  1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie

jego wyboru:

 

Ze względu na zbyt wysoką cenę złożonej oferty, która przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania, komisja odstąpiła od dokonania wyboru wykonawcy.

Prezes Zarządu Fundacji

Ryszard Rabski

Учредители

Спонсоры

Как добраться до музея