Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty — tabliczki

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zmówienia na: Wykonanie 52 tabliczek opisowych eksponatów w Muzeum Przemyslu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

l . Nazwa (firmy) siedziba i adres wykonawców, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jego wyboru:

ELEKTRO _ SZYLD Wyrób i montaż reklam, ul, Leg. Piłsudskiego 4a, 31-800 Brzesko
Oferta naikorzysmiejszą uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Prezes Zarządy Fundacji

Ryszard Rabski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty — tabliczki

Учредители

Спонсоры

Как добраться до музея