Informacja w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego.

INFORMACJA

Dotyczy: zapytanie ofertowe na Wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w którym wpłynęła tylko jedna oferta, która przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania, komisja odstąpiła od dokonania wyboru wykonawcy.

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

 

Bohdan Gocz

Informacja (pdf)

Spender

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Poland

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Für Besucher

Museum

Informationen