ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – PUNKT GASTRONOMICZNY

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zamówienia na: Prowadzenie punktu gastronomicznego w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jego wyboru:

Firma: J.B.O. Sp. z o.o., Zboiska 95b, 38-450 Dukla

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów.

Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka

Paweł Fornal

Spender

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Poland

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Für Besucher

Museum

Informationen