14.Modele kopanek.

 Model kopanki odtworzony zo­stał na podstawie rysunków znajdu­jących się w publikacjach z począt­kowych lat drążenia kopanek.

A – kopanka 630 “Cecylia” , B – kopanka 633 “Paweł”

Model of 19th-century handdug oil well was reconstructed on the basis of drawings found in publications from the first years of digging dug oil wells (kopanki).
A – Dug oil well 630 “Cecylia” , B – Dug oil well 633 “Paweł”

Modell der Brunnengrube nach Zeichnungen aus den Publikationen aus den Jahren der ersten Brunnengruben.

A –  Brunnengrube 630 „Cecylia“ , B –  Brunnengrube 633 „Paweł“

Модель скважины была реконструирована на основании чертежей в публикациях  первых лет бурения скважин.

A – Скважина 630 «Cecylia» , B – Скважина 633 «Paweł»

Spender

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Poland

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Für Besucher

Museum

Informationen