56.Liczniki gazowe przemysłowe.

Liczniki gazowe rotorowe są to urządzenia ciśnieniowe służące do pomiaru objętości gazu przepływającego przez instalację. Gazomierze rotorowe mają zastosowania przemysłowe, przeznaczone są do pomiaru przepływu gazu pod średnim i wysokim ciśnieniem.Liczniki tego typu stosowane były do pomiarów objętościowych gazu towarzyszącego ropie naftowej, a także na stacjach redukcyjno – pomiarowych. Mniejsze typy montowano przy separatorach w których oddzielano gaz od ropy naftowej. Stosowano je również do pomiarów ilościowych z otworów gazowych o niskim ciśnieniu do 10 atm.

Industrial gas-meters used to measure the volume of gas accompanying crude oil to calculate the gas-oil ratio for individual buyers and also for volume measurements
from gas wells of low pressure up to 10 atm.

Industrielle Gaszähler werden zu Messungen des Gasvolumen im Erdöl, Berechnung der Gaskubikmeter für einzelne Verbraucher sowie zu Messungen der Gasmengen aus Bohrlöchern mit Niederdruck bis zu 10 Atmosphären verwendet.

Промышленные газовые счетчики, используемые для объемных измерений газа, сопровождающего нефть, при расчете показателя газа для индивидуальных потребителей, а также для количественных измерений из газовых скважин с низким давлением до 10 атм.

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum