57.Stacja redukcyjno-pomiarowa II stopnia.

Stacja redukcyjna – pomiaro­wa II stopnia, jest to zespół urządzeń służących do redukcji i regulacji ciśnienia gazu, pomiarów parametrów gazu oraz rozdziału gazu. Wyprodukowana została w latach 60 tych a zmodernizowana w latach 80 tych. Stacja składa się z dwóch ciągów redukcyjnych, każdy ciąg wyposażony jest w urządzenie redukcyjne tzw. reduktor gazu. Służy on do obniżenia ciśnienia gazu z kolektorowego do dopuszczalnego dla odbiorców oraz do utrzymania wartości tego ciśnienia.

Reduction and measuring station, it is a set of devices designed to reduce and control the gas pressure and measurements of the gas. Was produced in the 60’s and modernized in the 80’s. The station consists of two sequences of reduction, each sequence has a gas-reducing device. It is used to reduce the gas pressure from the collector to acceptable for consumer and for the maintenance of the value of this pressure.

Entlastungs- und Messungsstation – 2. Stufe. Die Station besteht aus Anlagen zur Gasdruckentlastung, -einstellung und –verteilung sowie zur Messung der Gasparameter.

Редукционно-измерительная станция II степени. Это комплект устройств, служащих для снижения и регулирования давления газа, измерения параметров газа и его распределения.

 

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum