WIEK NAFTY – WRZESIEŃ 2017

Zapraszamy serdecznie do lektury kolejnego numeru „Wieku Nafty”. Serię niezwykle ciekawych artykułów rozpoczyna materiał przypominający historię powstania i funkcjonowania XIX- wiecznej kopalni ropy naftowej w Jaszczwi. Kolejne stronice naszego kwartalnika opisują życie i działalność wieloletniego prezesa Krajowego Towarzystwa Naftowego, odkrywcy zagłębia borysławskiego, senatora- Władysława Długosza. Okazją do przybliżenia dokonań tego wybitnego naftowca jest 80. rocznica śmierci.
Kolejne artykuły „Wieku Nafty” to kontynuacja cyklu wspomnieniowego o związkach przemysłu naftowego z lotnictwem, również o jednym z pierwszych lotnisk w Polsce, a także retrospektywne spojrzenie na sylwetki zasłużonych nafciarzy.
Ostatnie stronice przypominają sylwetki osób, które odeszły w niedawnym  czasie, ale dzięki swym dokonaniom na zawsze zachowają miejsce na kartach historii przemysłu naftowego.

Spender

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Poland

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Für Besucher

Museum

Informationen