WIEK NAFTY – WRZESIEŃ 2017

Zapraszamy serdecznie do lektury kolejnego numeru „Wieku Nafty”. Serię niezwykle ciekawych artykułów rozpoczyna materiał przypominający historię powstania i funkcjonowania XIX- wiecznej kopalni ropy naftowej w Jaszczwi. Kolejne stronice naszego kwartalnika opisują życie i działalność wieloletniego prezesa Krajowego Towarzystwa Naftowego, odkrywcy zagłębia borysławskiego, senatora- Władysława Długosza. Okazją do przybliżenia dokonań tego wybitnego naftowca jest 80. rocznica śmierci.
Kolejne artykuły „Wieku Nafty” to kontynuacja cyklu wspomnieniowego o związkach przemysłu naftowego z lotnictwem, również o jednym z pierwszych lotnisk w Polsce, a także retrospektywne spojrzenie na sylwetki zasłużonych nafciarzy.
Ostatnie stronice przypominają sylwetki osób, które odeszły w niedawnym  czasie, ale dzięki swym dokonaniom na zawsze zachowają miejsce na kartach historii przemysłu naftowego.

Donors

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Poland

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

For visitors

Museum

Information