Karol Klobassa – Zrencki współtwórca kopalni w Bóbrce.

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum