Karol Klobassa – Zrencki współtwórca kopalni w Bóbrce.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum