Karol Klobassa – Zrencki współtwórca kopalni w Bóbrce.

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum