How to find

Museum address:

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Bóbrka, 38-458 ChorkówkaDonors

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum