Wystawy

Karol Klobassa – Zrencki współtwórca kopalni w Bóbrce.

Szczegóły >

William Henry McGarvey – przemysłowiec naftowy

Szczegóły >

Ignacy Łukasiewicz – życie i działalność

Szczegóły >

60 lat Muzeum

Szczegóły >

Muzealnictwo naftowe na świecie

Szczegóły >

Udział naftowców w odzyskaniu niepodległości – 1918

Szczegóły >
6979

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum