Informacja w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego.

INFORMACJA

Dotyczy: zapytanie ofertowe na Wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w którym wpłynęła tylko jedna oferta, która przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania, komisja odstąpiła od dokonania wyboru wykonawcy.

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

 

Bohdan Gocz

Informacja (pdf)

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum