21.Kocioł parowy przewoźny z 1912 r.

Kocioł parowy przewoźny z 1 912 r . Był opalany węglem lub drewnem, posiada oryginalne oprzyrządowanie. Podwozie koło­we pozwalało na przeciąganie ko­tła zaprzęgami konnymi na miejsce prowadzonych robót wiertniczych i eksploatacyjnych.

Mobile steam boiler of 1912. It was fuelled with coal or wood and its accessories are original. The wheeled chassis made it possible to move the boiler using harnessed
horses to the site of drilling and oil producing jobs.

Tragbarer Dampfkessel aus dem Jahr 1912. Er wurde mit Kohle oder Holz befeuert. Mit sehr originalem Zubehör. Das Radfahrwerk erlaubte auf die Beförderung des Kessels mit den Pferden auf die Stelle der Bohrungs- und Gewinnungsarbeiten.

Передвижной паровой котел, 1912 г. Отапливается углем или деревом, имеет оригинальное оборудование. Колесное шасси позволяло перетягивать котел с помощью лошадиной упряжки на место ведения буровых работ и добычи.

Donors

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Poland

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

For visitors

Museum

Information