EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2017 – XXV EDYCJA W POLSCE

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru (http://edd.nid.pl/).

Muzeum w Bóbrce, jak co roku aktywnie uczestniczy w obchodach święta zabytków. Tym razem wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki w dniu

 16 września.
 Wszystkie ekspozycje będą dostępne do zwiedzania za darmo a dodatkową atrakcją będzie inauguracja ścieżki questingowej- „Podróż z Ignacym Łukasiewiczem”, która łącząc elementy harcerskich podchodów, gier terenowych spełnia rolę edukacyjną i poznawczą. Dzięki formie nauki poprzez zabawę będzie możliwa realizacja podstawowego celu Muzeum- przekazanie w sposób atrakcyjny, dla każdej grupy wiekowej wiedzy z dziedziny historii przemysłu naftowego, gazowniczego i rafineryjnego.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszym Queście. W tym celu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum