RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2014 w Muzeum w Bóbrce

W latach 2009 – 2010 na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce realizowany był projekt pod nazwą „Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”, oś priorytetowa nr 6 - Turystyka i kultura.
 
W ramach projektu wykonano 5 głównych zadań inwestycyjnych:
1. Konserwacja warsztatu i kuźni z II połowy XIX wieku.
2. Konserwacja urządzeń wiertniczych udarowych.
3. Wykonanie ekspozycji kopalni ropy naftowej z lat 60-tych XX wieku.
4. Zakup i instalacja dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych.
5. Wykonanie multimedialnej ekspozycji badań, wydobycia i rozsyłu gazu ziemnego.
 
Całkowita wartość projektu : 2 022 705,34 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 1 608 543,16
Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 367 261,68 PLN
Wkład własny to:  241 281,48 PLN
 
Realizacja projektu pozwoliła wzbogacić ofertę turystyczną regionu o nowe elementy, które pomogły w bardziej efektowny sposób przedstawić zwiedzającym historię przemysłu naftowego i gazowniczego. W wyniku realizacji projektu Muzeum w Bóbrce stało się bardziej nowoczesną, odpowiadającym obecnym trendom placówką muzealną.

                   

Starsze aktualności

  • Atrakcje okolicy

    Muzeum Historyczne Pałac w Dukli   Centrum Dziedzictwa Szkła Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu   Muzeum Podkarpackie w Krośnie   Muzeum Rzemiosła w Krośnie   Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy  

  • Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

    Headquarters Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KROŚNIEŃSKI, gmina CHORKÓWKA, miejsc. BÓBRKA, ul. KOPALNIANA, nr 35, lok. ---, kod 38-458, poczta CHORKÓWKA tel./fax (13) 4333478;   Numer KRS: 0000215652 NIP 684-23-77-599   Foundation Council Tomasz Żuchewicz – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.) Michał Pełka  – Wiceprezes (PGNiG S.A.)...

  • Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

    Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej w 1822 roku we wsi Zaduszniki z ojca Józefa i matki Apolonii ze Świetlików. W 1836 roku ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich warunków materialnych w rodzinie rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie a później w Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności