Trasy oprowadzania z przewodnikiem

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce zaprasza do zwiedzania indywidualnego (bez limitu czasowego), a także pod opieką przewodnika. Przygotowaliśmy 3 niezwykle ciekawe trasy turystyczne, dając naszym gościom wybór najlepszego sposobu poznania najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej.

Trasa I : „Śladami naftowych pionierów” (czas zwiedzania ok. 1 h) cena 100 zł

Podążając śladami Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassy Zrenckiego zwiedzający poznają historię powstania i funkcjonowania najstarszej na świecie kopalni ropy naftowej. Zobaczą XIX-wieczne kopanki, które nadal napełniają się ropą naftową. Na trasie nie braknie informacji o twórcach przemysłu naftowego, a także o początkowych technikach wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej. Nie lada gratkę stanowią multimedia i hologramy, które umożliwią lepsze poznanie początków epoki płynnego „czarnego złota”.

Trasa krótka obejmuje:

I. Przejście ścieżką edukacyjną,

II. Zwiedzanie najstarszej części kopalni (obelisk, kopanka „Franek”, kopanka „Janina”, wiertnica ręczna, wiertnica kanadyjska z lokomobilą),

III. Zwiedzanie ekspozycji multimedialnej w tzw. Domu Łukasiewicza,

IV. Pożegnanie przy budynku „Naftusi”.

Trasa II „Od kopania do wiercenia” (czas zwiedzania ok. 2 h) cena 125 zł

Fascynujący, pełen cennych i oryginalnych zabytków szlak po najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej. Rozpoczynając wędrówkę po niesamowitym świecie przemysłu naftowego, zwiedzający zapoznają się z teoriami powstania ropy naftowej oraz położenia złóż kopalin w Polsce. Przeniosą się dzięki multimediom i hologramom do epoki pionierów przemysłu naftowego i wspólnie z Ignacym Łukasiewiczem poznają meandry pracy nad destylacją ropy naftowej. Zachowane, XIX-wieczne kopanki ukażą bogactwo bulgoczące w ich wnętrzu. Tylko u nas można zobaczyć ropę naftową w stanie naturalnym! Budynki starej kopalni odkryją dawne tajemnice, a współczesne technologie pozwolą spotkać i wysłuchać XIX-wiecznych robotników. Na trasie będzie można zapoznać się z historią przemysłu naftowego od momentu narodzin, aż po czasy współczesne. Przewodnik zapozna z historią wiertnictwa, geologią, a także geofizyką. Na zakończenie czeka na zwiedzających multimedialna sala gazownicza i to w jej podziemiach poznają sposoby poszukiwania, wydobycia i dystrybucji „błękitnego paliwa”- gazu ziemnego.

Trasa średnia obejmuje:

I. Przejście ścieżką edukacyjną (Tablice; „Co to jest ropa”, „Jak powstała ropa naftowa”, „Produkty otrzymywane z ropy naftowej”, „Mapa złóż kopalin w Polsce”),

II. Zwiedzanie najstarszej części kopalni (obelisk, kopanka „Franek”, kopanka „Janina”, wiertnica ręczna, wiertnica kanadyjska z lokomobilą,

III. Zwiedzanie ekspozycji w tzw. Domu Łukasiewicza (wystawa multimedialna i geologiczna, lampy naftowe, gabinet Ignacego Łukasiewicza),

IV. Zwiedzanie XIX-wiecznych budynków warsztatu i kuźni,

V. Informacje o wiertnicy „Bitków”, kieracie pompowym oraz sektorze geofizyki,

VI. Informacje o wiertnicach obrotowych,

VII. Zwiedzanie pawilonu wystawowego (sala górnicza, rafineryjna i gazownicza).

Trasa III „Trzy wieki kopalni w Bóbrce” (czas zwiedzania ok. 3 h) cena 150 zł – dostępna od wtorku do piątku

Konieczna rezerwacja z tygodniowym wyprzedzeniem.

Najdłuższa z tras zwiedzania jest przewidziana dla pasjonatów historii przemysłu naftowego, rafineryjnego i gazowniczego. To szlak dla dociekliwych oraz wymagających turystów, którzy pragną dokładnie zgłębić i poznać nie tylko historię kopalni w Bóbrce, ale również techniki wiertnicze, geofizyczne oraz geologiczne. Na trasie nie zabraknie dokładnych informacji o czasach pionierskiej działalności twórców kopalni. Zwiedzający zapoznają się także z historią i sposobem działalności stowarzyszeń naftowych, również w czasach obecnych. Zainteresowani zwiedzą pawilon rafineryjny a także salę gazowniczą.  Rozwój wiertnictwa i metod wydobycia ropy naftowej zostanie zobrazowany,  nie tylko eksponatami na terenie starej kopalni, ale również turyści poznają sektor kopalni lat 60-tych. Na trasie nie zabraknie wystaw multimedialnych i hologramów.

Trasa długa obejmuje:

I. Przejście ścieżką edukacyjną (tablice; „Co to jest ropa”, „Jak powstała ropa naftowa”, „Produkty otrzymywane z ropy naftowej”, „Mapa złóż kopalin w Polsce”),

II. Zwiedzanie najstarszej części kopalni (obelisk, kopanka „Franek”, kopanka „Janina”, wiertnica ręczna, wiertnica kanadyjska z lokomobilą),

III. Zwiedzanie wiertnicy polsko – kanadyjskiej (technika wiercenia, historia stowarzyszeń naftowych),

IV. Zwiedzanie pawilonu CPN,

V. Zwiedzanie ekspozycji w tzw. Domu Łukasiewicza (wystawa multimedialna i geologiczna, lampy naftowe, gabinet Ignacego Łukasiewicza)

Va. Zwiedzanie XIX-wiecznych budynków warsztatu i kuźni,

VI. Informacje o wiertnicy „Bitków” (przedstawienie metody wiercenia na linie oraz systemu szarpakowego),

VII. Zwiedzanie sektora- „Kopalnia lat 60 – tych” (proces oczyszczania i odgazolinowania ropy naftowej, przedstawienie poszczególnych eksponatów),

VIII. Informacje o wiertnicach SM (przedstawienie poszczególnych eksponatów wraz z opisem narzędzi na rampach narzędziowych),

IX. Zwiedzanie kieratu pompowego i sektora geofizyki,

X. Informacje o wiertnicach obrotowych,

XI. Informacje o katastrofach i niebezpieczeństwach podczas wierceń (prewenter z Karlina),

XII. Zwiedzanie pawilonu wystawowego (sala górnicza, rafineryjna i gazownicza).

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum