Projekty

Digitalizacja, konserwacja i udostępnianie zbiorów archiwalnych Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum