Konferencje

Sympozjum 7 marca 2022 r.

W przeddzień 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza, czyli 7 marca w Krośnie, Zręcinie oraz Bóbrce uroczyście obchodzono Rok Ignacego Łukasiewicza. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Mniejszej w Krośnie. Po zakończeniu mszy, uczestnicy prowadzeni przez Miejską Górniczą Orkiestrę Dętą z Krosna udali się na Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Ignacego Łukasiewicza. W uroczystości wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof Piotr Gliński. PKN Orlen reprezentowała Prezes Rady Fundacji Bóbrka Pani Ewa Anna Kamińska.

7 marca w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się sympozjum naukowe „Ignacy Łukasiewicz – życie i działalność“.

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Ignacego Łukasiewicza, w związku z tym Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza przygotowało plan obchodów  uroczystości, które mają na celu promowanie, popularyzację życia i dokonań Ignacego Łukasiewicza. Muzeum w Bóbrce, które zostało założone ponad 60 lat temu na terenie kopalni założonej przez I. Łukasiewicza jest naturalnym spadkobiercą oraz dokumentalistą idei i wartości, które kierowały życiem twórcy przemysłu naftowego.

Z okazji rocznic przypadających w 2022 r. na terenie naszego Muzeum organizujemy sympozjum poświęcone życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza. Spotkanie naukowców, historyków i muzealników będzie miało na celu zaprezentowanie I. Łukasiewicza jako wybitnego naukowca, wynalazcy lampy naftowej, patrioty, społecznika, filantropa, a przede wszystkim twórcy przemysłu naftowego.

Sympozjum zatytułowane „Łukasiewicz – życie i działalność” odbędzie się w przededniu obchodów 200 – lecia urodzin, tj. 7 marca 2022 r., będzie to doskonałą okazją do rozpoczęcia obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza. Mamy nadzieję, że poprzez organizację spotkania uda nam się w należyty sposób przypomnieć i spopularyzować sylwetkę tej wybitnej i niedocenianej Postaci.

Wydarzenie swoim patronatem medialnym objęło: TVP 3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów

Konferencja 29-30 września 2021 r.

Główny sponsor konferencji

W dniach 29-30 września 2021 r.  w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuksiewicza w Bóbrce odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

Okazją do zorganizowania tego wydarzenia była 60. rocznica założenia Muzeum, a także nawiązanie do wydarzeń zaplanowanych na rok 2022, kiedy to będziemy świętować 200- lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza.

Celem konferencji, współorganizowanej z Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków- ICOMOS Poland było zaprezentowanie placówek muzealnych dokumentujących historię przemysłu naftowego, ale także przedyskutowanie możliwości opracowania nominacji seryjnej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, reprezentującej początki przemysłu naftowego. Podczas dwóch dni konferencji odbyły się trzy sesje: Początki przemysłu naftowego – historia rozwoju, Muzea Przemysłu Naftowego – organizacja i prezentacja, Beginning of Oil Industry on WH List – przygotowanie i koncepcja nominacji w trakciektórych zostało zaprezentowane ponad 20referatów.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele Kanady, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Iranu, Rumunii, Hiszpanii, Czech i Słowacji. W tych dniach w Muzeum gościliśmy blisko 60 osób, ale dzięki formule hybrydowej (możliwy udział stacjonarny lub online) wśród słuchaczy było około 300 osób, reprezentujących kraje oddalone od Bóbrki nawet tysiącami kilometrów.

W tych dniach w Bóbrce spotkali się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, reprezentanci świata nauki, najważniejszych firm z sektora związanego z ropą naftową, a także muzealnicy z różnych stron świata.

Dodatkową atrakcją konferencji była wystawa pt. „Muzealnictwo naftowe na świecie”, prezentująca wybrane placówki, które podobnie jak Bóbrka zajmują się dokumentacją historii przemysłu naftowego, a także wystawa pokazująca rozwój bobrzeckiej placówki na przestrzeni 60 lat.

Patronat honorowy nad konferencją objęła dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, a Sponsorem Głównym był PKN ORLEN S.A.

Fotorelacja z Międzynarodowej Konferencji „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej – kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Nagrania wystąpień prelegentów na Międzynarodowej Konferencji „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej – kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Miło nam poinformować, iż w bieżącym roku Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuksiewicza w Bóbrce obchodzi 60. rocznicę założenia. Z tej to okazji, a także w nawiązaniu do wydarzeń zaplanowanych na rok 2022, kiedy to będziemy świętować 200- lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza, pragniemy w dniach 29-30 września 2021 r. wspólnie z ICOMOS Poland zorganizować międzynarodową konferencję, poświęconą przede wszystkim historii przemysłu naftowego.

Początki przemysłu naftowego były skromne. W połowie XIX w. w kilku miejscach na świecie utalentowani wynalazcy i przedsiębiorcy podjęli podobne działania  zaczęli coraz sprawniej wydobywać i przerabiać ropę naftową. Technologie wydobycia i przeróbki rozwinęły się szybko i osiągnęły olbrzymią, światową skalę. Ogromne znaczenie przemysłu naftowego w rozwoju naszej cywilizacji sprawia, że zachowanie dziedzictwa dokumentującego jego początki i rozwój jest w pełni uzasadnione. Co więcej, uzasadnione jest jego uhonorowanie poprzez wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Celem konferencji, którą zatytułowaliśmy: „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO” jest zaprezentowanie placówek muzealnych dokumentujących historie przemysłu naftowego, ale także przedyskutowanie możliwości opracowania nominacji seryjnej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, reprezentującej początki przemysłu naftowego. Taka nominacja jest zasadna, jako że przemysł naftowy rozwijał się w podobnym czasie w kilku ośrodkach. Pragniemy, aby referaty były wygłoszone w ramach trzech, tematycznych sesji:

Sesja 1. Początki przemysłu naftowego  historia rozwoju

Sesja 2. Muzea Przemysłu Naftowego  organizacja i prezentacja

Sesja 3. Beginning of Oil Industry on WH List  przygotowanie i koncepcja nominacji

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów, a także przesłania materiałów o swoich placówkach, na bazie których zostanie zorganizowana sesja posterową. Mając na uwadze, iż czas jest trudny i w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w konferencji stacjonarnej, może to być jedyny sposób na zaprezentowanie muzealnictwa naftowego.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (możliwy udział stacjonarny lub zdalny – online).

Bardzo prosimy o wypełnienie załączonego „Zgłoszenia uczestnictwa” i podanie propozycji wystąpień (formularz zgłoszenia znajduje się również na naszej oficjalnej stronie internetowej www.bobrka.pl w zakładce „Konferencja”). Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. na adres konferencja@bobrka.pl

Poniżej program konferencji.


Grupa ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach jak Fortune Global 500. Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. ORLEN to najcenniejsza polska marka wyceniana na blisko 10 mld zł.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum