Konferencja

Główny sponsor konferencji

Miło nam poinformować, iż w bieżącym roku Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuksiewicza w Bóbrce obchodzi 60. rocznicę założenia. Z tej to okazji, a także w nawiązaniu do wydarzeń zaplanowanych na rok 2022, kiedy to będziemy świętować 200- lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza, pragniemy w dniach 29-30 września 2021 r. wspólnie z ICOMOS Poland zorganizować międzynarodową konferencję, poświęconą przede wszystkim historii przemysłu naftowego.

Początki przemysłu naftowego były skromne. W połowie XIX w. w kilku miejscach na świecie utalentowani wynalazcy i przedsiębiorcy podjęli podobne działania  zaczęli coraz sprawniej wydobywać i przerabiać ropę naftową. Technologie wydobycia i przeróbki rozwinęły się szybko i osiągnęły olbrzymią, światową skalę. Ogromne znaczenie przemysłu naftowego w rozwoju naszej cywilizacji sprawia, że zachowanie dziedzictwa dokumentującego jego początki i rozwój jest w pełni uzasadnione. Co więcej, uzasadnione jest jego uhonorowanie poprzez wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Celem konferencji, którą zatytułowaliśmy: „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO” jest zaprezentowanie placówek muzealnych dokumentujących historie przemysłu naftowego, ale także przedyskutowanie możliwości opracowania nominacji seryjnej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, reprezentującej początki przemysłu naftowego. Taka nominacja jest zasadna, jako że przemysł naftowy rozwijał się w podobnym czasie w kilku ośrodkach. Pragniemy, aby referaty były wygłoszone w ramach trzech, tematycznych sesji:

Sesja 1. Początki przemysłu naftowego  historia rozwoju

Sesja 2. Muzea Przemysłu Naftowego  organizacja i prezentacja

Sesja 3. Beginning of Oil Industry on WH List  przygotowanie i koncepcja nominacji

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów, a także przesłania materiałów o swoich placówkach, na bazie których zostanie zorganizowana sesja posterową. Mając na uwadze, iż czas jest trudny i w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w konferencji stacjonarnej, może to być jedyny sposób na zaprezentowanie muzealnictwa naftowego.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (możliwy udział stacjonarny lub zdalny – online).

Bardzo prosimy o wypełnienie załączonego „Zgłoszenia uczestnictwa” i podanie propozycji wystąpień (formularz zgłoszenia znajduje się również na naszej oficjalnej stronie internetowej www.bobrka.pl w zakładce „Konferencja”). Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. na adres konferencja@bobrka.pl

Po analizie tematycznej zgłoszeń, zostanie skonstruowany i przesłany szczegółowy program merytoryczny. Wszystkie referaty zaprezentowane w trakcie konferencji zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie. 


Grupa ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach jak Fortune Global 500. Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. ORLEN to najcenniejsza polska marka wyceniana na blisko 10 mld zł.

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Wspieramy

Jak trafić do muzeum