Regulamin zwiedzania muzeum

Regulamin zwiedzania Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

 • Krótka informacja o Muzeum

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce utworzone zostało  na terenie istniejącej do czasów obecnych kopalni ropy naftowej. Obejmuje obszar 19.6 ha  i  jest obiektem unikatowym, ponieważ w tym miejscu w 1854 roku założona została spółka naftowa, a tym samym rozpoczęła działalność jedna z najstarszych na świecie  kopalń ropy naftowej. Muzeum w Bóbrce zostało stworzone staraniem pasjonatów polskiego przemysłu naftowego i jest największą i jedną z niewielu tego typu placówek muzealnictwa, gdzie rozpoczęła się gigantyczna kariera ropy naftowej, która zmieniła oblicze świata. Jako datę utworzenia Muzeum przyjmuje się rok 1961, ale wstępne prace przygotowawcze zaczęły się już w 1956 r.

W Muzeum zachowały się oryginalne dokumenty będące świadkami założenia kopalni Bóbrka i rozwoju techniki naftowej. Znajduje się tu wiele zabytków w postaci autentycznych budowli, urządzeń i narzędzi oraz czynnych do dziś kopanek i odwiertów ropnych. Tutaj są ślady ludzkich działań z okresu pionierskiego, z czasów Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassy- Zrenckiego, założycieli i właścicieli kopalni.

W Muzeum możemy poznać korzenie nowoczesnych dzisiaj gałęzi przemysłu naftowego: górnictwa naftowego i gazownictwa, przemysłu rafineryjnego, transportu i dystrybucji produktów naftowych.  W zbiorach bibliotecznych i archiwalnych Muzeum znajdują się bogate zasoby intelektualne w postaci pisanej, fotograficznej, rysunkowej i malarskiej. Do najważniejszych zaliczyć można: plan kopanek i odwiertów na terenie kopalni Bóbrka z czasów Łukasiewicza, mapę geologiczną rejonu Wschodniej Galicji z początku XX wieku, portret Ignacego Łukasiewicza  z 1884 roku pędzla Grabowskiego. Znajduje się tu także wiele cennych, unikatowych fotografii dokumentujących krajobrazy naftowe, ważne wydarzenia w przemyśle naftowym, gazownictwie i przemyśle rafineryjnym oraz obrazy malarzy profesjonalistów i amatorów o tematyce naftowej. Dużą wartość intelektualną stanowią zbiory biblioteczne i archiwalne w postaci książek i ksiąg, rejestrów, raportów, opisów, pamiętników, biografii słynnych nafciarzy oraz  rysunkowych karykatur ważnych osobistości.

 • Zasady zachowania się na terenie Muzeum
 1. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce znajduje się na terenie obszaru górniczego Bóbrka i jest podmiotem wykonującym czynności w zakresie swej działalności na terenie Zakładu Górniczego. W granicach Muzeum znajdują się dwa czynne i eksploatowane do dnia dzisiejszego przez Kopalnię Ropy Naftowej Bóbrka odwierty z ropą naftową,  Opal-19 i Opal-20 oraz dwie kopanki (studnie) Franek i Janina.   Przy zwiedzaniu tych obiektów należy ściśle przestrzegać zaleceń przewodników oraz zakazów umieszczonych na tablicach ostrzegawczych.
 2. Parkowanie samochodów i autobusów odbywa się na parkingu przed bramą wjazdową do Muzeum.
 3. Podstawą wejścia na teren Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować dla kontroli.
 4. Ostatnie wejście na teren Muzeum jest możliwe najpóźniej 1 godzinę i 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
 5. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum trwa około 2 godzin i może się odbywać z udziałem przewodnika lub samodzielnie. Dla ułatwienia zwiedzania samodzielnego, możliwy jest zakup w kiosku muzealnym informatora o Muzeum.
 6. W sali audiowizualnej Muzeum istnieje możliwość obejrzenia za dodatkową odpłatnością tematycznych filmów oraz skorzystania za wcześniejszym zamówieniem z lekcji muzealnych.
 7. W Muzeum obowiązuje zakaz:
 • Używania i rozniecania ognia,
 • Rozpalania ogniska bez uzyskania zgody Prezesa Zarządu Fundacji Bóbrka lub osoby upoważnionej,
 • Palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
 • Dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz w pawilonach i salach wystawowych,
 • Wychodzenia na wieże wiertnicze i inne eksponaty rozmieszczone w terenie, jak również brudzenia i niszczenia eksponatów i tablic informacyjnych umieszczonych przy eksponatach,
 • Wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
 • Fotografowania i filmowania wnętrza Domu Łukasiewicza,
 • Fotografowanie kopanki Franek może się odbywać tylko poza ogrodzeniem,
 • Wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi i kagańca.
 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w  sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów muzealnych, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Zarząd Fundacji Bóbrka nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Skargi i wnioski zwiedzający mogą zgłaszać w kiosku obsługi turystów na terenie Muzeum lub do Zarządu Fundacji Bóbrka.
 4. Na terenie Muzeum działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów kompleksu. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zabezpieczenia mienia pracodawcy oraz bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie kompleksu. Nagrania   z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie przestrzegają regulaminu.
 5. Informujemy że na terenie Muzeum mogą być wykonywane , a następnie upubliczniane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Zwiedzając lub biorąc udział w wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez Muzeum, bądź odbywających się z udziałem kierownictwa i pracowników, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych przez pracowników. Jednocześnie zapewniamy, że dokonamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo państwa danych.

Prezes Zarządu Fundacji

Magdalena Kopacz

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum