Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE
Muzeum w Bóbrce oprócz działalności naukowej, badawczej i wydawniczej prowadzi również bogatą działalność edukacyjną. Oferta lekcji muzealnych jest skierowana do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. Lekcje muzealne odbywają się w jednej z sal Muzeum i trwają około 40-60 minut.
W czasie zajęć dzieci mogą zobaczyć i dotknąć wiele eksponatów. Zależy nam, aby wzbudzić zainteresowanie, nauczyć oraz zachęcić dzieci i młodzież do zapoznania się z historią przemysłu naftowego.

Koszt lekcji wynosi od 40 zł za grupę, przy czym jedna grupa nie może przekraczać 40 osób.

Temat i termin lekcji należy uzgodnić, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem z prowadzącymi –  Michałem Góreckim pod numerem telefonu: (013) 43-33-588 lub Marzeną Sysak pod nr telefonu: (013) 43 33 596 w godzinach pracy Muzeum (tj. od 7.00 do 15.00), albo pocztą elektroniczną, pisząc na adresy: m.gorecki@bobrka.pl; m.sysak@bobrka.pl;

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY

Jak wynaleziono lampę naftową? Historia oświetlenia.

Lekcja skierowana do dzieci przedszkoli, szkół podstawowych w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz bezpośrednią prezentacją wybranych eksponatów. Zajęcia kończą się wykonaniem przez dzieci lampy naftowej z papieru. Czas trwania lekcji ok. 60 min., koszt 40 zł, obecność nauczyciela-opiekuna na zajęciach obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

Ignacy Łukasiewicz-twórca przemysłu naftowego.

Lekcja skierowana do dzieci  szkół podstawowych w formie wykładu. Zajęcia kończą się rozwiązaniem krzyżówki na temat Ignacego Łukasiewicza i kopalni w Bóbrce. Czas trwania lekcji ok. 45 min. Koszt 40 zł, obecność nauczyciela - opiekuna obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

Geologia - nauka o ziemi. Poszukiwanie gazu w skałach.

Lekcja skierowana do dzieci szkół podstawowych. Podzielona jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali audiowizualnej, jest to forma wykładu połączonego z pokazem multimedialnym oraz z prezentacją próbek różnych skał. Druga część lekcji to pokaz multimedialny o gazie ziemnym. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 40 zł. Obecność nauczyciela - opiekuna obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski, Karol Klobassa-Zrencki prekursorzy przemysłu naftowego.

Lekcja skierowana jest do dzieci szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu przybliżenie postaci trzech prekursorów przemysłu naftowego i założycieli kopalni Bóbrka. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 40 zł obecność nauczyciela - opiekuna obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

Początki polskiej nafty w Karpatach. Historia wierceń naftowych.

Lekcja skierowana do uczniów szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w jednej z sal muzeum. Podczas lekcji uczniowie poznają w praktyce trzy technologie wierceń zaprezentowane na przykładzie wybranych eksponatów. Jako podsumowanie zajęć dla młodszych uczniów zostanie przygotowana do rozwiązania krzyżówka na temat historii i technik wierceń naftowych. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 40 zł obecność nauczyciela - opiekuna obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

Folklor naftowy jako specyficzny folklor zawodowy. Zwyczaje i tradycje naftowe.

Lekcja skierowana do dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu przybliżenie historii, tradycji oraz zwyczajów związanych z zawodem górnika - naftowca. W ostatniej fazie lekcji dla przedszkoli oraz młodszych dzieci podstawówki zajęcia praktyczne w postaci wykonania czapki górniczej. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 40 zł. Obecność nauczyciela obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

Co to jest ropa naftowa?

Lekcja skierowana do dzieci szkół podstawowych. Wykład i prezentacja multimedialna na temat pochodzenia ropy, jej składu chemicznego i zastosowania. Lekcja połączona z prezentacją próbek ropnych z różnych odwiertów. Zajęcia praktyczne w postaci doświadczeń chemicznych. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 40 zł. Obecność nauczyciela obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

Przetwórstwo ropy naftowej.

Lekcja skierowana do uczniów szkół podstawowych. Wykład i prezentacja multimedialna na temat drogi ropy, od wydobycia przez destylację, aż do produktów finalnych. Omówienie podstawowych metod rafinacji. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 40 zł. Obecność nauczyciela obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

„Spacer z Łukasiewiczem” 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na intrygującą lekcję muzealną. Będzie to alternatywna forma zwiedzania, czyli „Spacer z Łukasiewiczem” ścieżkami naszego muzeum. W czasie wędrówki będziemy  rozwiązywać zagadki i rebusy. Na wszystkich uczestników czekała będzie NAGRODA w postaci ukrytego skarbu. Koszt lekcji 75,00 zł. Czas trwania lekcji ok. 90 min. Obecność nauczyciela-opiekuna na zajęciach terenowych obowiązkowa. Maksymalnie 40 osób.

PROSIMY ZAMAWIAĆ LEKCJE Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM. LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-14.00

W SALI AUDIOWIZUALNEJ MOŻNA OBEJRZEĆ JEDEN Z FILMÓW

1. Geneza powstania i działalność Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
2. Ignacy Łukasiewicz – twórca polskiego przemysłu naftowego.
3. Karol Klobassa – Zrencki- właściciel Bóbrki i wspólnik Ignacego Łukasiewicza w kopalni w Bóbrce.
4. Historia poszukiwań ropy naftowej.
5. Kościół, który „powstał z nafty”- historia kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Bóbrce.

Pokaz filmu 3 zł od osoby (minimum 5 osób)

Od 1 kwietnia do 31 października w godz. 9.00- 17.00
Od 1 listopada do 31 marca w godz.7.00- 15.00

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Wspieramy

Jak trafić do muzeum