Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE
Muzeum w Bóbrce oprócz działalności naukowej, badawczej i wydawniczej prowadzi również bogatą działalność edukacyjną. Oferta lekcji muzealnych jest skierowana do grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół podstawowych. Lekcje muzealne odbywają się w jednej z sal Muzeum i trwają około 40-60 minut.
W czasie zajęć dzieci mogą zobaczyć i dotknąć wiele eksponatów. Zależy nam, aby wzbudzić zainteresowanie, nauczyć oraz zachęcić dzieci i młodzież do zapoznania się z historią przemysłu naftowego.

Koszt lekcji wynosi 100 zł (grupa)
Koszt warsztatów wynosi 100 zł (grupa) + 5 zł od ucznia
Jedna grupa może liczyć od 10 do 30 osób.

Lekcja online – 150 zł
Lekcja wyjazdowa – 10 zł / uczeń + kilometry wg ryczałtu
Pokaz filmu – 5 zł / uczeń

Istnieje możliwość przygotowania ogniska dla szkół:
Koszt przygotowania ogniska 200 zł + wynajem terenu rekreacyjnego 200 zł/godz. (minimalna kwota za wynajem 500 zł). Szkoły mają zniżkę -10%, każde następne ognisko organizowane przez szkołę minus kolejne 10%.
Szkoły imienia Ignacego Łukasiewicza -50%

Temat i termin lekcji należy uzgodnić, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem z prowadzącymi –  Michałem Góreckim pod numerem telefonu: (013) 43-33-588 lub Marzeną Sysak pod nr telefonu: (013) 43 33 596 w godzinach pracy Muzeum (tj. od 7.00 do 15.00), albo pocztą elektroniczną, pisząc na adresy: m.gorecki@bobrka.pl; m.sysak@bobrka.pl;

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY

Jak wynaleziono lampę naftową? Historia oświetlenia.

Lekcja z warsztatami skierowana do dzieci przedszkoli, klas I - IV szkół podstawowych w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz bezpośrednią prezentacją wybranych eksponatów. Zajęcia kończą się wykonaniem przez dzieci lampy naftowej. Czas trwania lekcji ok. 60 min., koszt 100 zł (grupa) + 5 zł od ucznia, obecność nauczyciela-opiekuna na zajęciach obowiązkowa.

Ignacy Łukasiewicz-twórca przemysłu naftowego.

Lekcja skierowana do dzieci szkół podstawowych w formie wykładu. Zajęcia kończą się rozwiązaniem krzyżówki na temat Ignacego Łukasiewicza i kopalni w Bóbrce. Czas trwania lekcji ok. 45 min. Koszt 100 zł, obecność nauczyciela - opiekuna obowiązkowa.

Geologia - nauka o ziemi. Poszukiwanie gazu w skałach.

Lekcja skierowana do dzieci klas VI - VIII szkół podstawowych. Podzielona jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali audiowizualnej, jest to forma wykładu połączonego z pokazem multimedialnym oraz z prezentacją próbek różnych skał. Druga część lekcji to pokaz multimedialny o gazie ziemnym. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 100 zł. Obecność nauczyciela - opiekuna obowiązkowa.

Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski, Karol Klobassa-Zrencki prekursorzy przemysłu naftowego.

Lekcja skierowana jest do dzieci szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu przybliżenie postaci trzech prekursorów przemysłu naftowego i założycieli kopalni Bóbrka. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 100 zł. Obecność nauczyciela - opiekuna obowiązkowa.

Początki polskiej nafty w Karpatach. Historia wierceń naftowych.

Lekcja skierowana do dzieci klas VI, VII, VIII szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w jednej z sal muzeum. Podczas lekcji uczniowie poznają w praktyce trzy technologie wierceń zaprezentowane na przykładzie wybranych eksponatów. Jako podsumowanie zajęć dla młodszych uczniów zostanie przygotowana do rozwiązania krzyżówka na temat historii i technik wierceń naftowych. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 100 zł. Obecność nauczyciela - opiekuna obowiązkowa.

Folklor naftowy jako specyficzny folklor zawodowy. Zwyczaje i tradycje naftowe.

Lekcja skierowana do dzieci przedszkoli, uczniów klas I, II szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu przybliżenie historii, tradycji oraz zwyczajów związanych z zawodem górnika - naftowca. W ostatniej fazie lekcji dla przedszkoli oraz młodszych dzieci podstawówki zajęcia praktyczne w postaci wykonania czapki górniczej. Czas trwania lekcji ok. 60 min. Koszt 100 zł (grupa) + 5 zł od ucznia. Obecność nauczyciela obowiązkowa.

Co to jest ropa naftowa?

Lekcja skierowana do dzieci klas VI, VII, VIII szkół podstawowych. Wykład i prezentacja multimedialna na temat pochodzenia ropy, jej składu chemicznego i zastosowania. Lekcja połączona z prezentacją próbek ropnych z różnych odwiertów. Zajęcia praktyczne w postaci doświadczeń chemicznych. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 100 zł. Obecność nauczyciela obowiązkowa.

Przetwórstwo ropy naftowej.

Lekcja skierowana do uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych. Wykład i prezentacja multimedialna na temat drogi ropy, od wydobycia przez destylację, aż do produktów finalnych. Omówienie podstawowych metod rafinacji. Czas trwania lekcji ok. 40 min. Koszt 100 zł. Obecność nauczyciela obowiązkowa.

„Spacer z Łukasiewiczem” 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na intrygującą lekcję muzealną. Będzie to alternatywna forma zwiedzania, czyli „Spacer z Łukasiewiczem” ścieżkami naszego muzeum. W czasie wędrówki będziemy rozwiązywać zagadki i rebusy. Na wszystkich uczestników czekała będzie NAGRODA w postaci ukrytego skarbu. Koszt lekcji 100 zł (grupa) + 5 zł od ucznia. Czas trwania lekcji ok. 90 min. Obecność nauczyciela-opiekuna na zajęciach terenowych obowiązkowa.

PROSIMY ZAMAWIAĆ LEKCJE Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM. LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-14.00

W SALI AUDIOWIZUALNEJ MOŻNA OBEJRZEĆ JEDEN Z FILMÓW

1. Geneza powstania i działalność Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
2. Ignacy Łukasiewicz – twórca polskiego przemysłu naftowego.
3. Karol Klobassa – Zrencki- właściciel Bóbrki i wspólnik Ignacego Łukasiewicza w kopalni w Bóbrce.
4. Historia poszukiwań ropy naftowej.
5. Kościół, który „powstał z nafty”- historia kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Bóbrce.

Pokaz filmu 5 zł od osoby (minimum 5 osób)

Od 1 kwietnia do 31 października w godz. 9.00- 17.00
Od 1 listopada do 31 marca w godz.7.00- 15.00

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum