Fundacja Bóbrka

Darczyńcy:
FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Siedziba
BÓBRKA, ul. KOPALNIANA 35,
38-458 CHORKÓWKA
Polska

tel./fax (13) 4333478;

Numer KRS: 0000215652
NIP: 684-23-77-599

Rada Fundacji

Ewa Kamińska – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.)

Lena Dąbkowska  –  Członek (PGNiG S.A.)
Tadeusz Kozimor    – Sekretarz (SITPNiG)
Krzysztof Pęcherski – Członek (PGNiG S.A.)
Janusz Pudło – Członek (SITPNiG)
Grzegorz Wątor- Członek (PKN ORLEN S.A.)

Zarząd Fundacji
Ryszard Rabski – Prezes Zarządu Fundacji

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce powołana została 24 sierpnia 2004 roku. Jej założycielami były: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Celem jej istnienia jest przede wszystkim zachowanie i udostępnianie unikatowych obiektów technicznych pochodzących z XIX i XX wieku, w tym oryginalnych urządzeń, przedmiotów i budynków związanych z przemysłem naftowym, gazowniczym i rafineryjnym.

Ponadto Fundacja popularyzuje Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, lokowane na terenie najstarszej czynnej kopalni ropy naftowej na świecie. Muzeum to ma niezwykle atrakcyjną turystycznie formę a oprócz muzealnych ekspozycji, można tu zobaczyć najbardziej wartościowe i co najważniejsze oryginalne budynki i urządzenia dokumentujące narodziny i rozwój polskiego, jak i światowego przemysłu naftowego.

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Wspieramy

Jak trafić do muzeum