Fundacja Bóbrka

Darczyńcy:
FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Siedziba
BÓBRKA, ul. KOPALNIANA 35,
38-458 CHORKÓWKA
Polska

tel./fax (13) 4333478;

Numer KRS: 0000215652
NIP: 684-23-77-599

Rada Fundacji

Krzysztof Pęcherski – Prezes Rady Fundacji (ORLEN S.A. Oddział Centralny PGNiG)

Renata Słowik – Członek (ORLEN S.A. Oddział Centralny PGNiG)

Janusz Pudło – Członek (SITPNiG)

dr hab. inż. prof. AGH Czesław Rybicki – Sekretarz (SITPNiG)

Zarząd Fundacji

                          – Prezes Zarządu Fundacji

Barbara Olejarz – Członek Zarządu Fundacji/ Dyrektor Muzeum

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce powołana została 24 sierpnia 2004 roku. Jej założycielami były: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Celem jej istnienia jest przede wszystkim zachowanie i udostępnianie unikatowych obiektów technicznych pochodzących z XIX i XX wieku, w tym oryginalnych urządzeń, przedmiotów i budynków związanych z przemysłem naftowym, gazowniczym i rafineryjnym.

Ponadto Fundacja popularyzuje Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, lokowane na terenie najstarszej czynnej kopalni ropy naftowej na świecie. Muzeum to ma niezwykle atrakcyjną turystycznie formę a oprócz muzealnych ekspozycji, można tu zobaczyć najbardziej wartościowe i co najważniejsze oryginalne budynki i urządzenia dokumentujące narodziny i rozwój polskiego, jak i światowego przemysłu naftowego.

Statut Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum