13. Polski Kongres Naftowców i Gazowników odbył się w Bóbrce

W dniach 2-3 czerwca 2022 r., w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz w Krośnie w Centrum Kongresowym przy Pałacu Trzecieskich Polanka, odbyły się obrady 13. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników. Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG). Patronat Honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W Kongresie wzięło udział ponad 180 osób reprezentujących przedsiębiorstwa przemysłu naftowego i gazowniczego, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze.

Jednym z prelegentów była Dyrektor naszego Muzeum – Barbara Olejarz i opowiadała o dziedzictwie Ignacego Łukasiewicza w bobrzeckim Muzeum.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum