169. rocznica zapalenia lampy naftowej

31 lipca obchodziliśmy kolejną, 169. rocznicę zapalenia lampy naftowej. Miało to miejsce w szpitalu lwowskim na Łyczakowie, gdzie przy świetle lamp została przeprowadzona nocna operacja, która zakończyła się sukcesem. Ten dziań uznajemy za początek przemysłu naftowego.
Dzięki „rozgatunkowaniu” ropy naftowej, którego dokonał genialny polski naukowiec, Ignacy Łukasiewicz zmienił się świat. Nastał dłuższy dzień i krótsza noc.

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Wspieramy

Jak trafić do muzeum