3 niezwykle ciekawe trasy turystyczne

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce zaprasza  do zwiedzania indywidualnego (bez limitu czasowego), a także pod opieką przewodnika.Od 1 września przygotowaliśmy 3 niezwykle ciekawe trasy turystyczne, dając naszym gościom wybór najlepszego sposobu poznania najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej.

Trasa I : „Śladami naftowych pionierów” (czas zwiedzania ok. 1 h)      cena: 50 zł

Trasa II „Od kopania do wiercenia” (czas zwiedzania ok. 2 h)               cena: 75 zł

Trasa III „Trzy wieki kopalni w Bóbrce” (czas zwiedzania ok. 4 h)       cena: 120 zł

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum