AKCJA „60+ KULTURA” – 29 I 30 WRZEŚNIA 2018 R.

Akcja „60+Kultura” jest skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Ma je zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Muzeum w Bóbrce włączyło się do akcji, seniorzy w dniach 29-30 września zapłacą za bilet symboliczną złotówkę.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum