31.Kierat pompowy typu „Glinik”.

Kierat pompowy typu „Gli­nik”. Zmodernizowany kierat tra­dycyjny, napędzany silnikiem elektrycznym. Zastosowane w nim zostało urządzenie do programo­wania okresowego pompowania odwiertów w zależności od ustalo­nego harmonogramu. Obok widok koła filialnego. Kierat jest urucho­miany podczas zwiedzania z prze­wodnikiem.

Pump drive eccentric wheel (treadmill), “Glinik” type. A modernized traditional drive eccentric wheel, powered by an electric motor. A device for programming periodic pumping from wells was used in it to operate the pump jack as prescheduled. A view of a slave wheel. The pump drive eccentric wheel is started up when visiting the site with a guide.

Göpel Typ „Glinik“. Der traditionelle modernisierte Pumpantrieb mit Elektromotor, an dem eine spezielle Steuerung zur zyklischen Förderung aus den Bohrlöchern je nach bestimmtem Zeitplan. Neben ist ein Mittelrad zu sehen. Während des Museumsbesuchs mit dem Führer wird der Pumatrieb in Betrieb gesetzt.

Насосный агрегат «Gli­nik». Модернизированный традиционный агрегат, работающий от электродвигателя. В нем использовалось устройство периодического программирования прокачки скважин в зависимости от установленного графика. Рядом –  вид дополнительного колеса. Колесо приводится в движение во время экскурсий с экскурсоводом.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum