43.Wiertnica „OP 1200” z 1957 R.

Wiertnica „OP 1200” z 1957 r. Wiertnica przystosowana do wiercenia obrotowego otworów o głębokości do 1200 m. Wiertnica i wszystkie podzespoły, m.in.: wieża wiertnicza, wielokrążek, hak, stół obrotowy, pompy i głowica płuczkowa, wyciąg oraz cały osprzęt, zaprojektowane i wykonane zostały przez Fabrykę Maszyn „Glinik”.Urządzenie wierciło otwory na terenie działania Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle oraz na kopalni Roztoki, Potok, Osobnica, Wielopole, Grabownica i inne.

Drilling rig, “OP 1200” made in 1957. This drilling rig is adjusted to rotary drilling operations to a depth of 1 200 m. This drilling rig and all its subassemblies, including its derrick, pulley block, hook, rotary table, pumps and swivel, its drawworks and all accessories were designed and manufactured by Fabryka Maszyn „Glinik” (a machinery manufacturer).

Bohranlage „OP 1200“ aus 1957. Die Bohranlage ist der Bohrung der Bohrlöcher bis zur Tiefe von 1200m angepasst. Die Bohranlage und alle Baugruppen, unter anderem Bohrturm, Flaschenzug, Spülkopf, Hebewinde und ganzer Zubehör wurden durchs Maschinenbauwerk „Glinik“ hergestellt.

Буровая установка «OP 1200», 1957 г. Буровая установка приспособлена для вращательного бурения скважин глубиной до 1 200 м. Буровая установка и все подузлы, в том числе буровая башня, блок шкива, крюк, поворотный стол, насосы и орошаемая головка, подъемник и все оборудование разработаны  и изготовлены машиностроительным заводом «Глиник».

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum