Festiwal Produktów Podkarpackich – Świet(l)ne Miasto

Festiwal Produktów Podkarpackich w ramach Świet(l)nego Miasta, który odbył się w dniach 29-31 lipca zakończył się dużym sukcesem. Wydarzenie zgromadziło wiele osób, a wystawcy związani z przemysłem naftowym (w tym nasze Muzeum) cieszyli się ogromnym zainteresowaniem. Serdecznie dziękujemy organizatorom za popularyzowanie wybitnej postaci, jaką był Ignacy Łukasiewicz.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum