Gościliśmy w naszym Muzeum uchodźców z Ukrainy.

Dzisiaj (31.08.2023) gościliśmy w naszym Muzeum podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie. Są to uchodźcy, przede wszystkim matki z dziećmi, którzy trafili do Sanoka w marcu 2022 r. z terenów objętych działaniami wojennymi.  Jednym z celów Stowarzyszenia jest zapoznanie swoich podopiecznych z dziedzictwem naszego regionu. Było nam bardzo miło opowiedzieć Wam o historii przemysłu naftowego!

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum