Pokłosie konferencji „BANÍCTVO v našich múzeách a jeho prezentácia” w słowackiej Roznavie.

Z radością witamy publikacje naszych kolegów ze słowackiego Muzeum Górnictwa w Roznavie. Tym cieplej, że znajduje się tam również informacja o „banictvie”, czyli górnictwie ropy naftowej i o naszym Muzeum.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum