KOLEJNA EDYCJA KAMPANII „60+KULTURA”

Kolejna edycja akcji MKiDN „60+kultura” odbędzie się w dniach 23- 24 września. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce przyłącza się do tej akcji. W tych dniach seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić najstarszą czynną kopalnię ropy naftowej.

Kampania „60+Kultura” jest skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Ma je zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum