MUZEUM NA KONFERENCJI W ROZNAVIE

W dniach 19-21.09 gościliśmy w Baníckim múzeum w Rožňave na konferencji: „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia”. Spotkanie, poświęcone ekspozycjom górniczym, było okazją do wymiany doświadczeń i przedyskutowania formy dalszej współpracy przy okazji realizacji projektów unijnych.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum