Nowe tablice w Muzeum

W Muzeum zainstalowano nowe tablice informacyjne, dowiemy się z nich jak powstało i czym zajmuje się EXALO Drilling SA.

EXALO Drilling SA jest kontynuatorem bogatych doświadczeń i tradycji, wypracowanych przez każdy z dotychczas niezależnie funkcjonujących podmiotów. Dzięki połączeniu, staliśmy się wiodącą firmą wiertniczo-serwisową na rynku wierceń lądowych nie tylko w Polsce, lecz również w Europie.

Lista pięciu firm wiertniczo-serwisowych z Grupy PGNiG, które są fundamentami EXALO Drilling SA:

PNiG JASŁO S.A. to spółka, której początki sięgały 1953 roku. W ciągu 60-ciu lat działalności PNiG JASŁO wykonała tysiące otworów wiertniczych – wśród nich dwa najgłębsze w Polsce otwory badawcze (Kuźmina-1 o głębokości 7.541m oraz Paszowa-1 o głębokości 7.210m). Dotychczasowa działalność spółki przyczyniła się do odkrycia ponad 70 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym największego w Polsce złoża gazu ziemnego Przemyśl-Jaksmanice) oraz złóż wielu innych surowców mineralnych. Oprócz działalności na terenie Polski, spółka z powodzeniem realizowała projekty wiertnicze za granicą: w Libii, Niemczech, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. Oprócz wierceń naftowo-gazowych, PNiG JASŁO była także jednym z regionalnych liderów w segmencie wierceń geotermalnych. Do tej pory, spółka zrealizowała kilkanaście projektów geotermalnych w Polsce, Niemczech i na Słowacji.

PNiG NAFTA S.A. powstała w 1956 roku. W ciągu blisko 60-ciu lat działalności stała się jedną z najbardziej zasłużonych firm dla polskiego przemysłu naftowego. Jest m.in. odkrywcą blisko 100 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze całej Polski, odkrywcą największych w Europie złóż miedzi (Lubińskie Zagłębie Miedziowe 1957-1959), odkrywcą największego w Polsce złoża węgla brunatnego (Bełchatów 1961), wykonawcą pierwszych w Polsce wierceń kierunkowych (1973). Przedmiot działalności firmy obejmował całe spektrum prac wiertniczych i rekonstrukcyjnych, wykonywanych zarówno w Polsce, jak i za granicą – w Egipcie, Indiach, Szwecji, Danii, Maroko, Syrii, Gruzji, na Słowacji czy na Węgrzech.

PN „Diament” Sp. z o.o. to spółka prowadząca działalność od 1968 roku. Spółka oferowała kompleksowe rozwiązania serwisowe w otworach wiertniczych, począwszy od projektu technicznego i uzyskania stosowanych pozwoleń, przygotowania placu wiertni, dróg dojazdowych, mobilizacji i transportu urządzeń wiertniczych i rekonstrukcyjnych, poprzez serwisy wierceń i rekonstrukcji oraz liczne serwisy podtrzymania wiercenia, jak serwisy płuczkowe, zapuszczania rur okładzinowych, cementacyjne, zbrojenie odwiertów, wywoływanie, testowanie i opróbowanie, aż po likwidację odwiertów, demobilizację sprzętu i urządzeń, likwidację terenu wiertni i rekultywację ziemi. W okresie 45 lat działalności, spółka odwierciła około 1000 otworów geologiczno-poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych.

ZRG Krosno Sp. z o.o. to spadkobierca bogatej historii związanej z przemysłem naftowym w regionie podkarpackim, gdzie ponad 160 lat temu za sprawą Ignacego Łukasiewicza rozpoczęły się poszukiwania ropy i gazu. Do tej pory, spółka zajmowała się specjalistycznym serwisem górnictwa otworowego, oferującym szeroką gamę usług serwisowych dla górnictwa naftowego, górnictwa węglowego
i surowców stałych, oraz eksploatacji wód geotermalnych i leczniczych. Dysponując specjalistycznym sprzętem technicznym oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników, kooperowała ze światowymi serwisami naftowymi zarówno w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii i sprzętu,
jak i szkolenia specjalistów.

PNiG Kraków S.A. to spółka działająca od 1946 roku, dysponująca największym międzynarodowym dorobkiem spośród spółek wiertniczo-serwisowych w Grupie PGNiG. Spółka miała swoje oddziały w Kazachstanie, Pakistanie i Ugandzie. Prace poszukiwawcze prowadziła na wybranych rynkach Europy, Azji i Afryki. Jako doświadczona firma kontraktorska realizowała szeroki zakres prac oraz serwisów wiertniczych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Przez lata współpracowała z wiodącymi międzynarodowymi operatorami.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum