Nowy numer „Wieku Nafty”!

Już jest długo oczekiwany, kolejny numer „Wieku Nafty”. Tym razem to rocznik, w którym opublikowano materiały z konferencji „Pierwsze zakłady wydobycia ropy naftowej – kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Publikacja ma dokładnie 200 stron i jest w dwóch wersjach językowych!

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum