Nowy Partner Wspierający

W dniu 15 stycznia Zarząd Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce podpisał umowę sponsorką z  Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum