Oferta Pracy – KIEROWNICZE STANOWISKO ADMINISTRACYJNE

Oferta Pracy

(umowa na zastępstwo)

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce ogłasza nabór na KIEROWNICZE STANOWISKO ADMINISTRACYJNE:

Opis:

Jesteśmy dynamiczną organizacją, która poszukuje doświadczonego pracownika administracyjno-gospodarczego, który będzie odpowiedzialny za efektywne zarządzanie naszymi zasobami oraz nadzór nad kluczowymi procesami operacyjnymi w Fundacji Bóbrka. Osoba na tym stanowisku będzie ważnym członkiem naszego zespołu, wspierającym nasze cele związane z rozwojem i utrzymaniem naszej instytucji.

Podstawowe obowiązki:

 • Zapewnienie obsługi działalności statutowej Fundacji, zarządzanie sprawami administracyjnymi i gospodarczymi, w tym koordynacja remontów i inwestycji,
 • Planowanie i przeprowadzanie procesów zamówień, przetargów oraz innych działań związanych z funkcjonowaniem Fundacji,
 • Nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ochrony mienia, warunkami BHP zgodnie z przepisami prawa,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP podwykonawców oraz podległego personelu,
 • Kierowanie zespołem pracowników Fundacji zapewniając im skuteczne działanie i rozwój oraz współpraca z podwykonawcami,
 • Nadzór nad serwisem urządzeń i wyposażeniem technicznym, stanem obiektów, obligatoryjne przeglądy techniczne.

Wymagania:

 • Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralny.
 • Minimum 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku.  
 • Umiejętność skutecznego organizowania pracy i rozwiązywania problemów.
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne. Mile widziane doświadczenie w branży naftowo-gazowniczej.
 • prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

    Pracę w dynamicznym środowisku z możliwością rozwoju zawodowego. Możliwość realizacji  ambitnych projektów i inicjatyw.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

– podpisane odręcznie cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– certyfikaty, opinie, rekomendacje,

– kopie świadectw pracy.

Zgłoszenia prosimy dostarczyć osobiście w sekretariacie Fundacji lub przesyłać na adresy Zarządu Fundacji: m.kopacz@bobrka.pl oraz b.olejarz@bobrka.pl .

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Do składanych dokumentów prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum