SPACER Z IGNACYM ŁUKASIEWICZEM

W dniu 16 września 2017 r.  wszyscy zainteresowani historią przemysłu naftowego, rafineryjnego a także gazownictwa będą mogli za darmo zwiedzić wszystkie ekspozycje Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Ponadto na turystów czeka dodatkowa atrakcja w postaci ścieżki questingowej, debiutującej, jako nowe narzędzie edukacyjne dla różnych grup wiekowych.

Celem questingu jest budowanie i rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, jego historią, a także upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i historycznego. Jest to swoistego rodzaju połączenie elementów harcerskich podchodów, gier terenowych i nowych technologii.
Na terenie Muzeum w Bóbrce zostaną przeprowadzone rozgrywki questingowe w 3 grupach liczących ok. 30 osób.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej w zakładce aktualności – Spacer z Ignacym Łukasiewiczem.

Osoby lub grupy zostaną powiadomione mailowo o zakwalifikowaniu do rozgrywki questingowej. W przypadku przekroczenia liczby osób w którejś z grup lub kompletu osób, muzeum zastrzega sobie prawo do przeniesienia do innej grupy lub odmowy zapisu.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 września 2017 na adres mailowy muzeum tj. muzeum@bobrka.pl. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum